ข้อมูลล่าสุด ({%- encodeURIComponent(label.name) %})